Η ψυχολογική υγεία είναι ίσως η μεγαλύτερη προσφορά του αθλητισμού στα παιδιά καθώς το παιδί με τη σωστή αυτοεκτίμηση παίρνει αποφάσεις και είναι πιο υπεύθυνο για τις πράξεις του. Τοποθετεί ρεαλιστικούς στόχους, στους οποίους μπορεί να πετύχει και προσπαθεί να ζει με το στυλ «μπορώ να το κάνω». Αυτό το σύστημα πίστης δεν υπάρχει μόνον εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά υπογραμμίζει σε σχετική μελέτη του ο Ζήσης Παπανικολάου, διδάκτωρ-ερευνητής Αθλητικών Επιστημών Πανεπιστημίου Temple των ΗΠΑ και αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο κ. Παπανικολάου ερευνά τα οφέλη της συμμετοχής των παιδιών στον αθλητισμό και, όπως διαπιστώνει, τα παιδιά, με τη συμμετοχή τους στα σπορ, ικανοποιούν βασικές ανάγκες τους. «Η πιο σπουδαία ωφέλεια είναι η εσωτερική ικανοποίηση που νιώθουν τα παιδιά.

Μια έμμεση ωφέλεια των νεαρών μαθητών-αθλητών είναι η ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων, που έχουν σχέση με την κοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή. Ίσως τα πιο βασικά οφέλη των παιδιών είναι η υγιεινή σωματική και κινητική ανάπτυξη. Η τακτική αθλητική προπόνηση βοηθάει τα παιδιά, να αναπτύξουν τα σπουδαιότερα φυσικά συστήματα του σώματος (καρδιοαναπνευστικό σύστημα, δυνατούς μύες και οστά)» υπογραμμίζει ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.