Αρχικά στο Taekwondo αλλά και σε όλες τις πολεμικές τέχνες ριζοβολούν το πνεύμα της ευγένειας, της σεμνότητας και της αρμονίας.
Ο αθλητής πρέπει να φερθεί με επιείκεια και αξιοπρέπεια, και να έχει τον πλήρη σεβασμό όσον αφορά την  συμπεριφορά του πρός τον αντίπαλο. Η ευγένεια μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου πρέπει να βασιστεί στο σεβασμό, την υπακοή και την εμπιστοσύνη.
Η ευγένεια μεταξύ του πρεσβυτέρου, του νεώτερου και των συναθλητών πρέπει να βασιστεί επίσης στο σεβασμό και την εμπιστοσύνη.