ΕΝΤΟΛΕΣ

 • Τσαριοτ                                      Προσοχή.
 • Κιονγκνε                                    Χαιρετισμός.
 • Τζι απ                                        Μπείτε σε γραμμές (στοιχηθείτε).
 • Τσουμσο                                    Ανάπαυση.
 • Τσουμπι                                     Έτοιμος.
 • Σι τζακ                                       Αρχίστε.
 • Κουμαν                                      Σταματήστε.
 • Γκι σοκ                                      Συνεχίστε.
 • Καλ γιο                                      Διακόψτε.
 • Μπαρο                                       Επανέλθετε σε θέση ετοιμότητος.
 • Τιρο ντορα                                 Στροφή (μεταβολή).

                 

                       ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ (SOHGI)

 • Ναράνι  σόγκι                             Τα  πόδια  σε  διάσταση(τα πόδια βρίσκονται παράλληλα μεταξύ τους ).
 • Τσου  τσουμ  σόγκι                     Πλάγια  στάση ( ιππασίας ).
 • Τσαριοτ σογκι                            Στάση προσοχής.
 • Απ  σόγκι                                     Μικρή  μπροστινή  στάση.
 • Απ  κούμπι                                  Μεγάλη  μπροστινή  στάση.
 • Ντιτ  κούμπι                               Στάση  πίσω  στήριξης  μεγάλη.
 • Ντιτ  σόγκι                                 Στάση  πίσω  στήριξης  μικρή.
 • Κόα  σόγκι                                  Σταυρωτή  στάση.
 • Μόα  σόγκι                                 Τα  πόδια σε  στάση  προσοχής.
 • Μπόμ  σόγκι                               Στάση  τίγρη.
 • Χάκταρι  σόγκι                           Στάση  στήριξης  στο  ένα  πόδι (πελαργού).

 

                Τεχνικές απόκρουσης

 • Oλγουλ  μάκι                      Ψηλή απόκρουση από κάτω προς τα πάνω.
 • Μόμπτον  μάκι                   Μεσαία απόκρουση από έξω προς τα μέσα.
 • Άρε(α)  μάκι                       Χαμηλή απόκρουση από πάνω προς τα κάτω.
 • Μπάκατ  μάκι                     Απόκρουση από μέσα προς τα έξω.
 • Χαν σοναλ  μάκι                Απόκρουση με την κόψη του χεριού.
 • Σοναλ  μάκι                         Απόκρουση με την κόψη του χεριού.
 • Μπάτακσον αν  μάκι         Απόκρουση με την παλάμη από έξω προς τα  μέσα.
 • Νούλο  μάκι                        Απόκρουση με την παλάμη από πάνω προς τα  κάτω.
 • Κάουι  μάκι                         Χέρια ψαλίδια ( μεσαία και χαμηλή απόκρουση).
 • Χέτσιο  μάκι                       Διπλή απόκρουση με το εξωτερικό των πήχεων.
 • Οτγκορο  μακι                   Απόκρουση με διασταυρωμένα τα χέρια (χιαστή).
 • Γκοντουρο πακατ μακι    Διπλή εξωτερική απόκρουση.
 • Οσαντουλ μακι                  Ψηλή εξωτερική απόκρουση και συγχρόνως χαμηλή.
 • Κουμγκαν  αρε μακι         Ψηλή και χαμηλή απόκρουση συγχρόνως.
 • Σαντουλ μακι                    Απόκρουση σε σχήμα βουνού.

 

              Τεχνικές χεριών

 • Μομπτον Τσιρουγκι                               μεσαία   ευθεία γροθιά.
 • Μπαντα  τσιρούκι                                  ευθεία γροθιά με ίδιο πόδι – χέρι.
 • Μπαρο  τσιρουκι                                    ευθεία γροθιά με ανάποδο χέρι – πόδι.
 • Τουμπον τσιρουγκι                                δυο γροθιες.
 • Ντουγκ τσουμοκ  τσικι                          χτύπημα με την ράχη της  γροθιάς.
 • Με τσουμοκ νεριο τσικι                        γροθιά – σφυρί από πάνω προς τα κάτω.
 • Ντουτσουμοκ τζετσιο τσιρουγκι         χτύπημα με τις αρθρώσεις και  των δύο γροθιών από κάτω προς τα πάνω.
 • Ντανκιο τοκ τσικι                                  γροθιά από κάτω προς τα πάνω στο σαγόνι.
 • Τσουμοκ πιοτζοκ τσικι                         γροθιά στην παλάμη του χεριού.
 • Κουντολ τσογκι                                     πλάγιο χτύπημα με γροθιά στα πλευρά.
 • Σοναλ  τσικι                                           χτύπημα με τη κόψη του χεριού.
 • Πιον σονκουτ σεβο τσιρουκι             ευθύ χτύπημα με τα δάχτυλα του χεριού.
 • Πιον σονκουτ αρε τζετσιο τσιρουκι χαμηλό χτύπημα με τα δάχτυλα του χεριού.
 • Καλτσεπι                                               χτύπημα με την καμάρα της παλάμης –πνιγμό στον λαιμό.
 • Μπατακσον τοκ τσικι                         χτύπημα στο σαγόνι με την βάση της παλάμης.
 • Παλκουπ  τολιο τσικι                          ημικυκλικό κτύπημα με τον αγκώνα.
 • Παλκουπ πιοτζοκ τσικι                       πιάσιμο και χτύπημα με τον αγκώνα στην  παλάμη του χεριού.
 • Μουρουπ  κοκκι                                   σπάσιμο γονάτου με την γούβα της παλάμης.

 

                  Λακτίσματα

 • Απ τσακι                          μπροστινό  λάκτισμα.
 • Ντολιο τσακι                  ημικυκλικό λάκτισμα από έξω προς τα μέσα.
 • Νεριο τσακι                    καθοδικό λάκτισμα από πάνω προς τα κάτω.
 • Γιοπ τσακι                       πλάγια κλωτσιά.
 • Μιρο τσακι                      μπροστινό σπρωχτό λάκτισμα με την φτέρνα.
 • Τι τσακι                            πισινό λάκτισμα
 • Χουριο τσακι                   μπροστινό λάκτισμα (αγκίστρι)  από μέσα  προς τα έξω.
 • Μπαντα ντολιο τσακι    πισινό λάκτισμα (αγκίστρι).
 • Μουρουπ τσακι              κτύπημα με το γόνατο.
 • Μπιτούρο Τσάγκι           λάκτισμα από μέσα προς τα έξω

 

            Τα μέρη του σώματος

 • Μομ                 σώμα
 • Ολγκουλ         πάνω μέρος του  σώματος(κεφάλι και λαιμός)
 • Μομπτομ       κυρίως σώμα
 • Αρε                 κάτω μέρος του σώματος (πόδια)
 • Μεο-λι           κεφάλι
 • Μοκ               λαιμός
 • Μινγκ-τσι     ηλιακό πλέγμα
 • Παλ              χέρι
 • Παλκουπ       αγκώνας
 • Παλμοκ        πήχυς
 • Σονμοκ      καρπός
 • Τσουμοκ     γροθιά
 • Νταρι           πόδι
 • Μουρουπ        γόνατο

 

Αριθμοί

1 :           χανά
2 :           ντούλ
3 :          σετ
4 :          νετ
5 :          ντασότ
6 :          γιασότ
7 :          ιλγκόπ
8 :          γιαντόλ
9 :          αχόπ
10 :        γιόλ
11-19:   γιόλ+αριθμός
20:         σεουμουλ
30:         σεολουν
40:         μαχουν
50:         σιν
60:        γιεσουν
70:        ιλχουν
80:       γιοντουν
90:       αχουν
100:     ον